preload font

Vilkår og
betingelser

Introduktion

Bruger du vores hjemmeside? Så læs lige vores betingelser og vilkår før du går i gang. Vi tror på, at man når længst med ærlighed, så derfor har vi anstrengt os for at gøre informationen så enkel og let forståelig som muligt (du finder ikke noget gemt i ’det med småt’ i vores betingelser og vilkår). Så snup en kop kaffe, læn dig tilbage og lad os dykke ned i det!

Formål

Disse betingelser og vilkår (betingelser) angiver vores brugeraftale med dig og regulerer alle vores tilknyttede interaktioner med dig vedrørende vores hjemmeside og services.

Formålet med disse betingelser (og de forskellige komponenter) er at introducere dig til de betingelser, der gælder for dit forhold til os om:
 • Del 1: Hjemmesidebrug
  Hjemmeside betingelser og vilkår

 • Del 2: Privatlivs- og databeskyttelse
  Privatlivspolitik og cookiepolitik

 • Del 3: Vores produkter
  Generelle forsikrings- og produktbetingelser

 • Del 4: Konkurrencer og kampagner
  Betingelser og vilkår for kampagner og konkurrencer

Interaktionerne reguleret af disse betingelser omfatter:

 • Din adgang til og brug af hjemmeside og app (fælles omtalt ’side’) leveret af easySure Forsikringsformidler A/S (’easySure’, ’vi’, ’os’ og ’vores’).

 • Din adgang til og brug af services, der er forbundet med vores side, oplysninger offentliggjort på vores side, ansøgning om produkter og services, brug af betalingsfunktioner og deltagelse i kampagner og konkurrencer, som vi fra tid til anden vil afholde (services).

 • Vores behandling og deling af dontinuedine information, så du kan ansøge om produkter/services og gøre det muligt for os at levere sådanne produkter/services til dig.

Del 1: Hjemmesidebrug

Generelt

Læs venligst følgende bestemmelser i nedenstående klausuler, som, hvis relevant:

 • Begrænser easySures eller enhver anden persons risiko eller ansvar.

 • Udgør en overtagelse af risiko eller ansvar fra din side.

 • Pålægger dig en forpligtelse til at holde os eller enhver anden person skadesløs uanset årsag.

 • Udgør en anerkendelse af enhver kendsgerning fra dig.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser til enhver tid, og sådanne ændringer træder i kraft, når de er offentliggjort på vores side. Din fortsatte brug af vores side/services vil repræsentere din accept af at være bundet af disse betingelser. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt læser disse betingelser, når du går ind på vores side.

Adgang

Ved at tilgå og bruge vores side og services (og angive din accept af disse betingelser), accepterer du at være bundet af vores betingelser. Indholdet på vores side er ejet af os eller bruges på anden måde i form af en skriftlig licensaftale mellem os og indehaveren af sådant indhold. Når du besøger vores side, giver vi dig derfor en begrænset licens til at få adgang til og bruge vores oplysninger til personligt brug.

Du har tilladelse til at downloade en kopi af visse oplysninger på vores side til din personlige enhed, kun til dit personlige brug, forudsat at du ikke sletter eller ændrer noget ophavsretligt symbol, varemærke eller anden ejendomsretlig meddelelse. Din brug af vores indhold på anden måde krænker vores immaterielle rettigheder. Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning om immaterielle rettigheder, har du ikke tilladelse til at kopiere, reproducere, genudgive, distribuere eller vise nogen af oplysningerne på vores side uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Licensen til at få adgang til og bruge oplysningerne på vores side inkluderer heller ikke retten til at bruge data mining-robotter eller andre udvindingsværktøjer. Licensen tillader dig heller ikke at metatagge eller spejle vores side uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Vi forbeholder os retten til at give dig besked, hvis vi bliver opmærksomme på dit metatag eller spejling af vores side uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Vi forbeholder også retten til at tage passende juridiske skridt for at beskytte og håndhæve vores rettigheder.

Kontraktlig kapacitet

Du garanterer, at du er mindst 18 år og har den nødvendige kontraktlige og mentale kapacitet til at indgå (og være bundet af) disse betingelser. Hvis du handler på vegne af en juridisk enhed, indvilliger du i at binde dig selv som kautionist og hoveddebitor med en sådan juridisk enhed for at opfylde vores forpligtelser i henhold til disse betingelser. Hvor du handler på vegne af en juridisk enhed, garanterer du, at du har fuldmagt til at indgå (og binde dem til) disse betingelser.

Kommunikation med dig

Når du besøger siden eller kontakter os elektronisk, accepterer du, at vi må kommunikere med dig ved hjælp af forskellige elektroniske kanaler, herunder e-mail, SMS og telefon. Alle oplysninger, du sender til os, kan blive opbevaret elektronisk og hos tredjeparter. Vi tager rimelige skridt for at sikre, at acceptable fortrolighedsforpligtelser binder enhver tredjepart, som dine oplysninger opbevares hos.

Enhver elektronisk kommunikation, herunder e-mail, SMS og telefonbeskeder sendt til dig, vil blive betragtet som modtaget af dig, når kommunikationen sendes, medmindre det modsatte er bevist. Dette kan omfatte (men vil ikke være begrænset til) mobile push-beskeder. Som sådan er det dit ansvar for din egen regning at sikre adgang til internet, data eller nødvendige enheder til sådan elektronisk kommunikation.

Hvis du bruger vores side, kan du modtage elektronisk kommunikation fra os, inklusive (men ikke begrænset til) e-mails, SMS’er og telefonisk kommunikation. Hvis du ikke ønsker at kommunikere med os via en bestemt kanal, kan du ændre dine kommunikationspræferencer på vores side.

Selvom vi tager alle rimelige skridt for at beskytte din persondata og opretholde fortrolighed, kan vi ikke garantere sikkerheden eller integriteten af nogen information, som du sender til os online, specifikt gennem sociale medieplatforme. Din brug af enhver tredjeparts platform er underlagt de betingelser, der gælder for den pågældende platform, og du accepterer, at du gør dette på egen risiko. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle lovkrav for, at sådan kommunikation skal ske skriftligt.

Din konto

Vores side tilbyder forskellige services, herunder adgang til og brug af vores app, samt information om easySure, vores produkter og services, og muligheden for at deltage i kampagner og konkurrencer, som vi afholder indimellem. Brugen af enhver af vores services sker på eget ansvar.

Hvis du bruger vores side, skal du holde dine adgangsoplysninger fortrolige (ja, dit brugernavn og adgangskode især), og ikke tillade andre mennesker at bruge dem. Du accepterer det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted under dine unikke adgangsoplysninger eller adgangskode og accepterer ansvaret for at dele dit brugernavn og adgangskode. Du må kun bruge én konto med hensyn til vores side, og hvis du bruger mere end én konto, forbeholder vi os rette til at tilbagekalde al adgang til vores side.

Du får adgang til vores app ved hjælp af MitID og/eller NemID. Brugen af disse løsninger er styret af deres individuelle betingelser.

Når du har logget på vores side, vil visse oplysninger og funktioner være tilgængelige for dig næste gang, du besøger siden. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at følgende handlinger vil være væsentlige brud på disse betingelser:

 • At logge ind som eller udgive sig for at være en anden.

 • Overførsel af materiale, der krænker eller kan krænke andres immaterielle rettigheder eller privatliv.

 • Brug af vores services på en måde, der er beregnet til at skade, eller kan resultere i skade på dig eller andre brugere af vores side.

 • Indsamling af oplysninger (specifikt persondata) om andre uden at indhente deres forudgående skriftlige samtykke.

Du accepterer også at brug af dine adgangsoplysninger vil blive betragtet, som om du var den person, der bruger sådanne oplysninger.

Fuldstændig deling af fakta

Som du ved, kan vi have brug for, at du deler visse persondata med os, og det er altid i din interesse at holde disse oplysninger nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Derfor garanterer du, at alle oplysninger givet på eller via vores side vil være sande, nøjagtige, aktuelle og korrekte, og du forpligter dig til at opdatere oplysningerne regelmæssigt, hvis og når det er nødvendigt. Du garanterer, at du fuldt ud fra delt alle fakta og accepterer, at din undladelse af at gøre dette vil resultere i et væsentligt brud på disse betingelser og alle andre aftaler relateret til dem.

Tredjeparts produkter og services

Vores side kan indeholde referencer til (eller lette adgangen til) produkter, der tilbydes eller services leveret af tredjeparter og linke til hjemmesider eller apps (samlet omtalt ’sider’) fra tredjeparter. Disse tredjepart serviceudbydere og deres sider har separate og uafhængige betingelser og privatlivspolitikker, som gælder for deres produkter, services og respektive sider. Vi påtager os intet ansvar for de produkter, der tilbydes eller services leveret af sådanne tredjeparter, eller indholdet og services, der leveres gennem eller ved hjælp af deres respektive sider, uanset om sådan side bærer vores branding eller ej.

Vi giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende de produkter, der tilbydes eller services leveret af nogen tredjepart, eller indholdet eller aktiviteterne på sådanne tredjepartssider, som kan tilgås eller bruges gennem eller ved hjælp af siden og deres services. Du anerkender, at easySure blot letter din adgang til en sådan tredjeparts produkter, services eller side, og ikke tilbyder produkterne eller yder en sådan tredjeparts services til dig.

Du anerkender, at hverken easySure eller vores direktører, foreskrevne embedsmænd, agenter eller repræsentanter vil blive holdt ansvarlige for nogen direkte eller indirekte særlige, følgeskader eller andre skader af nogen art, der opstår, relateret til brugen af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge indholdet af en tredjepart, såvel som enhver funktionalitet på deres sider og de tilbudte produkter eller services, der leveres gennem eller ved hjælp heraf, eller på en linket side, selvom vi er udtrykkeligt informeret herom.

Disse tredjepartssider og annoncører, eller internetannonceringsvirksomheder, der arbejder på deres vegne, bruger nogle gange teknologi til at sende (eller 'tjene') de annoncer, der vises på siden, direkte til din browser. De modtager automatisk din IP-adresse, når dette sker. De kan også bruge cookies, JavaScript, web-beacons (også kendt som action tags eller single-pixel gifs) og andre teknologier til at måle effektiviteten af deres annoncer og tilpasse annonceringsindhold til brugerne. Vi har ikke adgang til eller kontrol over cookies eller andre funktioner, som sådanne tredjeparter kan bruge, og disse annoncørers og tredjeparts siders databehandlingspraksis er ikke dækket af disse betingelser.

Brug af vores side og services

Du må ikke bruge, reproducere, tilpasse, distribuere, offentliggøre eller på anden måde behandle eller forstyrre vores sides indhold. Du må ikke oprette et hyperlink, ramme, metatag, lignende reference, uanset om det er elektronisk eller på anden måde, eller nogen anden reference til vores side uden vores forudgående samtykke.

Vi forbeholder os retten til at foretage enhver ændring eller modifikation, samt afbryde ethvert aspekt af vores side, dets indhold eller de services, der tilbydes af eller gennem vores side til enhver tid og uden forudgående varsel til dig. Ingen sådan ændring, suspension, modifikation eller afbrydelse vil berettige dig til nogen form for kompensation eller give anledning til noget som helst ansvar.

Du accepterer, at du kun vil bruge vores side i overensstemmelse med disse betingelser, inklusive eventuelle betingelser, der er indarbejdet heri som reference. Visningen af indhold via vores side kan variere afhængigt af den enhed, du bruger til at få adgang til og bruge vores sider eller services.

Du må ikke poste indhold på vores side, der er ulovligt, uanstændigt, ærekrænkende, diskriminerende, nedsættende, fravigende, inflammatorisk, chikanerende, fornærmende, stødende eller sandsynligvis fremmer vold eller had mod andre, eller som indeholder krænkende, stødende eller profant sprog. Vi forbeholder os retten til lejlighedsvis at begrænse din adgang til eller brug af vores side eller services for at udføre reparationer, vedligeholdelse eller introducere ny funktionalitet eller service. Vi forsøger dog at holde enhver forstyrrelse i brugen af vores side på et minimum.

Når det er sagt, accepterer du, at du ikke vil:

 • Bruge vores side og service til at behandle persondata fra tredjeparter. Men hvis dette er tilfældet, for eksempel, hvis du deltager i et vennehvervningsprogram for easySure, garanterer du, at du har indhentet det nødvendige samtykke.

 • Krænke nogen personers privatliv til eller forsøge at få uautoriseret adgang til easySure eller service gennem vores side, herunder, men ikke begrænset til, hacking, adgangskode-mining eller andre midler.

 • Bruge vores side og service til at deltage i enhver ulovlig eller ulovlig aktivitet.

 • Anvende automatiserede elektroniske eller mekaniske processer designet til at påvirke ydeevnen af vores side negativt og leveringen af vores side og service.

 • Bruge vores side på en måde, der forstyrrer vores normale drift.

 • Forsøge på at få uautoriseret adgang til vores programmering, kodning eller infrastruktur.

 • Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller håndhæver begrænsninger for brugen af vores side.

Hvis du deltager i nogen af de aktiviteter, der er nævnt tidligere, eller bryder nogen af bestemmelserne i disse betingelser, er vi berettiget til, uden at det berører andre rettigheder, du måtte have og uden forudgående varsel til dig:

 • Suspendere din adgang til og brug af vores side og service.

 • Begrænse eller begrænse brugen af siden.

 • Afslutte aftalen, der er beskrevet i disse betingelser, og dække alle omkostninger, som easySure har pådraget sig.

Sidens oppetid

Vi har taget alle rimelige skridt for at sikre oppetiden på vores side. Der vil dog fra tid til anden være nedetid på grund af vedligeholdelses- og opgraderingsproblemer, og vi er ikke ansvarlige, hvis siden af en eller anden grund bliver utilgængelig. Hvor det er muligt, giver vi advarsler om planlagt nedetid.

Phishing og spoofing

Bemærk venligst, at hvis du modtager uopfordret kommunikation, herunder elektronisk kommunikation, der ser ud til at være fra easySure, der beder dig om at give persondata (såsom økonomiske oplysninger, kreditkortnummer, brugernavn eller adgangskode), eller som beder dig om at verificere eller bekræfte dine oplysninger ved at klikke på et link, er det meget sandsynligt, at sådan kommunikation er sendt af nogen, der har skumle hensigter eller forsøger at få adgang til dine persondata ulovligt.

Vi beder ikke om denne type data ved hjælp af elektronisk kommunikation, så vi beder dig om ikke at svare på disse typer af kommunikation eller klikke på nogen links. Hvis du gør det, risikerer du dig selv og dine personlige data for ulovligt misbrug, og vi vil ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle konsekvenser som følge af dit svar på sådan kommunikation. Hvis du modtager sådan kommunikation, bedes du straks rapportere det til [email protected].

Immaterielle rettigheder

Alt indhold, der gøres tilgængeligt på siden (f.eks. tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, datakompileringer og, hvor det er relevant, software) tilhører easySure eller bruges alternativt under en licensaftale indgået mellem easySure og tredjepartsindehaveren af sådant indhold. Enhver uautoriseret brug, ændring eller spredning af information eller indhold offentliggjort på siden er strengt forbudt.

Du anerkender udtrykkeligt, at intet indhold eller information, der vises på vores side, må anses for at give nogen licens eller ret til nogen tredjepart, herunder til dig, til at bruge et varemærke uden vores forudgående skriftlige samtykke og godkendelse.

Selvom vi fra tid til anden har implementeret rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte oplysningerne på vores side, anerkender du, at vi ikke kan holdes ansvarlige for eventuelle konsekvenser, der kan følge af ulovligt brud på ophavsret eller ulovlig spredning af information af tredjeparter, der kopierer oplysninger fra vores side.

Ophavsretten til alt indhold på vores side, herunder applets, grafik, billeder, layout og tekst, tilhører os, eller vi har en licens til at bruge disse materialer.

Alle varemærker, mærker og logoer, der generelt identificeres med symbolerne TM eller ®, der bruges på vores side, er enten ejet af os, eller vi har en licens til at bruge dem. Din adgang til vores side giver dig ikke licens til at bruge disse mærker på nogen kommerciel måde uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Enhver kommentar, feedback, idé eller forslag (kaldet 'kommentarer'), du giver via vores side, bliver vores ejendom. Hvis vi bruger dine kommentarer til at promovere vores side eller på anden måde i fremtiden, vil vi ikke være ansvarlige for ligheder fra sådan brug. Ydermere, ved at give os kommentarer, accepterer du, at vi er berettiget til at bruge dine kommentarer til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål uden kompensation til dig eller til enhver anden person, der har transmitteret dine kommentarer. Hvis du giver os kommentarer, anerkender du, at du er ansvarlig for indholdet af sådant materiale, herunder dets lovlighed, originalitet og ophavsret.

Ansvarsbegrænsning

Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at de gældende love for dig, altid vil gælde for vores services.

Vores side og alt dens indhold, inklusive ethvert nuværende eller fremtidigt tilbud om produkter eller services, leveres på et "som det er"-basis og kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi giver ingen garanti eller erklæring om indholdets tilgængelighed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Hverken easySure, dets tilknyttede selskaber, dets direktører, foreskrevne embedsmænd, agenter eller repræsentanter vil blive holdt ansvarlige for nogen direkte eller indirekte særlige, følgeskader eller andre skader af nogen art, der er lidt eller opstået, relateret til brugen af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge indholdet eller vores side eller en hvilken som helst funktionalitet deraf, eller af et hvilket som helst linket side, selvom vi er udtrykkeligt informeret herom.

Hverken du eller nogen anden person vil have noget krav mod os for nogen direkte, følgemæssig, tilfældig, indirekte eller speciel tab eller skade, herunder, men ikke begrænset til, forretningsafbrydelse, tab af forretningsoplysninger, tab af data eller andet økonomisk tab, der opstår som følge af utilgængeligheden af service, uanset om et sådant krav er baseret på kontraktbrud, overtrædelse, brud på stiltiende garantier eller andet, og selvom muligheden for et sådant tab eller skade kunne have været forudset, eller hvis vi var uagtsom.

Vi garanterer derfor ikke, at (i) siden; (ii) oplysningerne, indholdet, værktøjerne eller materialerne inkluderet på siden; (iii) vores servere; eller (iv) enhver elektronisk kommunikation sendt af os vil være fri for vira eller andre skadelige komponenter. Vi er ikke ansvarlige for skader af nogen art, der opstår som følge af din brug af vores side, services eller fra information, indhold, værktøjer eller materialer, der er inkluderet på eller på anden måde gjort tilgængelige for dig gennem vores side, herunder for direkte, tilfældige, straffende eller følgeskader.

Selvom vi er forpligtet til at give dig den bedst mulige service, er vi ikke ansvarlige for:

 • Enhver af begivenhederne beskrevet ovenfor.

 • Enhver handling eller undladelse fra din side, der overtræder bestemmelserne i disse betingelser.

 • Eventuelle links til andre sider eller apps fra vores side. Du anerkender også, at vi ikke kan kontrollere indholdet af eller de produkter, der tilbydes på nogen tredjeparts side

 • En nægtelse af adgang til vores side eller service, hvis vi mener (eller har grund til at tro), at du udøver ulovlige, misbrugende aktiviteter, ville angribe integriteten af vores side eller bringe easySure i vanry.

 • Din afhængighed af nogen af vores services, information, indhold, værktøjer eller materiale, du får eller få adgang til fra vores side.

Godtgørelse

Ved at tilgå eller engagere dig i vores side og bruge vores services, accepterer du at holde os skadesløs for alle krav, handlinger, skader, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der opstår fra eller i forbindelse med din brug af vores side og services.

Vi er ikke ansvarlige for fejl i udførelsen af nogen regnemaskiner eller interaktive værktøjer, der bruges i beregningerne. Alle produkter og services, der leveres via vores sider, er underlagt de betingelser, der vedrører dem, på tidspunktet for færdiggørelse af enhver transaktion.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom vi udviser al nødvendig omhu med at levere vores service, giver vi ingen udtrykkelig eller underforstået garanti, herunder, uden begrænsning, garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. I det omfang det er tilladt ved lov, er enhver betingelse eller garanti, som ellers ville være underforstået i disse betingelser, udelukket.

Vi sørger også for at sikre, at vores side er fri for virus, trojanske heste eller malware. Vi er dog ikke ansvarlige for skader på dine enheder, der opstår som følge af din brug af vores side eller en linket side.

Du anerkender og forstår, at de oplysninger, der leveres via vores side eller service, ikke bør betragtes som finansiel rådgivning. Du skal kontakte din finansielle rådgiver, hvis du har brug for finansielle tjenester eller produkter.

Casual surfing

Du kan besøge vores side uden at give nogen persondata. Vores servere vil i sådanne tilfælde indsamle IP-adressen på din computer eller en anden elektronisk enhed, men ikke dit navn, telefonnummer, e-mailadresse eller andre karakteristiske oplysninger. Disse oplysninger er aggregeret for at måle antallet af besøg, den gennemsnitlige tid brugt på vores side, de viste sider osv. Vi bruger disse oplysninger til at bestemme vores sides brug og forbedre vores indhold. Vi påtager os ingen forpligtelse til at beskytte disse oplysninger og kan behandle sådanne oplysninger uden begrænsning.

Lovvalg

Vores side styres, drives og administreres af easySure i Danmark. Adgang til vores side fra territorier eller lande, hvor brugen af de services, der leveres via siden, er ulovlig, er forbudt.

Du må ikke bruge vores side i strid med gældende danske love og europæiske regler. Hvis du tilgår vores side fra steder uden for Danmark, er du ansvarlig for overholdelse af alle lokale love. Disse betingelser vil være underlagt dansk lovgivning. Hvis nogen af bestemmelserne i disse betingelser af en domstol med kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse blive håndhævet i det maksimale tilladelige omfang for at gennemføre hensigten med disse betingelser, og resten af disse betingelser vil fortsætte med fuld kraft og virkning. Disse betingelser og eventuelle andre relevante vilkår og betingelser udgør en aftale mellem easySure og dig selv vedrørende brugen af vores side og service.

Kontakt os

easySure Forsikringsformidler A/S

Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg

CVR: 34706905

Telefonnr.: +45 70 60 70 60

E-mailadresse: [email protected]

Del 2: Privatlivs- og databeskyttelse

Privatlivspolitik

For at sikre, at vores tilgang til privatlivs- og databeskyttelse er tydeligt kommunikeret til dig, beder vi dig læse og anerkende betingelserne i vores privatlivspolitik før du deler nogen persondata med os.

Cookiepolitik

Når vi leverer vores services, søger vi at gøre din adgang til sådanne services nem, nyttig og pålidelig. Dette involverer nogle gange at der placeres små mængder information på din enhed. Disse kaldes 'cookies'. Disse cookies kan ikke bruges til at identificere dig personligt og bruges til at forbedre din adgang til og brug af vores service. For at lære mere om vores brug af passive metoder til databehandling, såsom cookies, skal du sikre dig, at du har læst og anerkendt betingelserne i vores cookiepolitik.

Del 3: Vores produkter

Betingelserne forbundet med at du bliver kunde hos easySure er angivet i vores generelle forsikringsbetingelser, og du accepterer disse betingelser, når du bliver kunder. Derudover, alt afhængigt af hvilket produkt din police omfatter, vil produktspecifikke betingelser også gælde. Du kan finde vores forsikringsbetingelser under ”Forsikringer” i hovedmenuen og under de enkelte forsikringstyper.

Del 4: Konkurrencer og kampagner

Fra tid til anden kan du deltage i specifikke konkurrencer og kampagner (konkurrencer), som vi afholder. Disse konkurrencer er underlagt bestemte betingelser, som regulerer følgende:

 • Hvem kan deltage.

 • Hvordan deltagere kan deltage.

 • Hvordan konkurrencen afholdes.

 • Regler for konkurrencen

 • Varighed af konkurrencen.

 • Præmierne man kan vinde.

 • De gældende betingelser.

Alle vores konkurrencer er underlagt almindelige konkurrenceregler, som offentliggøres når nødvendigt. Når du tilmelder dig og deltager i hvilken som helst af vores konkurrencer, accepterer du at blive bundet af de relevante og gældende almindelige konkurrenceregler, og betingelserne i vores privatlivspolitik.