preload font

Generelle

Hvad er fortrydelsesret?

Ifølge forbrugeraftalelovens § 19 kan du fortryde tegningen af en forsikring op til 14 dage efter, du har modtaget policen. Det er nærmest en slags forsikring for forsikringen, hvis du skulle skifte mening.

Hvis du fx har modtaget policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde forsikringen til den følgende hverdag.

Hvad er policenummer?
Policenummeret er det nummer, dine forsikringer har. Nummeret er unikt og du kan bl.a. oplyse dit police nummer når du ringer til vores kundeservice, så de hurtigt kan finde præcis den police du har spørgsmål til. Policenummeret bruges også når forsikringer skal opsiges eller flyttes mellem forsikringsselskaber.
Hvad betyder præmie?
En præmie på en forsikring er det beløb, du skal betale til dit forsikringsselskab for at opretholde din forsikringsdækning. Det er altså prisen på dine forsikringer hos easySure.
Hvad betyder selvrisiko?
Selvrisiko er den del af omkostningerne ved en skade, som du selv skal betale. Hvis du fx har en selvrisiko på 2.000 kr. og har fået en skade opgjort til 5.000 kr., vil du få 3.000 kr. udbetalt i erstatning. Jo højere selvrisiko du vælger, desto billigere bliver selve prisen på din forsikring.
Hvad er dagsværdi?
Dagsværdi er den værdi, en pågældende genstand har på skadestidspunktet. Altså hvad en lignende genstand af samme alder, funktionalitet mv. vil koste at genanskaffe på det tidspunkt, genstanden kommer ud for en skade.
Hvad er forsikringssted?
Forsikringsstedet er adressen på den bolig, som din hus-, fritidshus- eller indboforsikring dækker.
Hvad er forkortet opsigelse?

Hos easySure er vores forsikringer så gode, at det næppe bliver aktuelt at opsige dem. Hvis du stadig ønsker at opsige en forsikring, kan det dog gøres med et forkortet varsel og uden gebyrer.

Hvis du skulle ønske at opsige dine forsikringer med forkortet varsel, vil forsikringen blive opsagt ved udløb af den pågældende måned + en ekstra måned. Opsiger du en forsikring med forkortet varsel d. 15. september, vil forsikringen altså ophøre d. 1. november.

Hvad er forsikringsvilkår?
Det er ikke den sjoveste læsning, men det er vigtig læsning. Forsikringsvilkår eller forsikringsbetingelser er de bestemmelser, der gælder for en forsikring. Du finder betingelserne på ’Min side’ under de aktive forsikringer, eller på vores hjemmeside under hvert enkelt produkt.
Hvad er hovedforfald?
Forsikringerne gælder som udgangspuntk for ét år ad gangen og bliver automatisk forlænget for et nyt år, hvis ikke du eller vi opsiger forsikringen. Den dag, hvor din forsikring bliver fornyet, kaldes for forsikringens hovedforfald.
Hvad er karensperiode?
Du kan opleve karensperiode på to af vores produkter: Sygdom på hunde og vejhjælp, der er tilkøbt efter policen er trådt i kraft. For sygeforsikringen er der 30 dages karensperiode og for vejhjælp er perioden 7 dage. Dette betyder, at du ikke vil være dækket ved skader inden for denne periode.
Hvem er forsikringstager?
Forsikringstageren er den, der har lavet forsikringsaftalen med os, og dermed har fuld kontrol over forsikringsforholdet. Vedkommende kan opsige eller ændre forsikringen, som han/hun ønsker.
Kan jeg beregne pris uden CPR-nummer?
Ja, det kan du sagtens, vi bruger ikke CPR-nummeret til at beregne din pris. Det skal først oplyses, når du har besluttet dig for at købe en forsikring.
Hvordan opsiger jeg min forsikring?
Hvis du ønsker at opsige din forsikring kan du gøre det via telefon eller alternativt kan du sende os en mail på [email protected].
Hvordan ændrer jeg mine policer?
Du kan ændre dine forsikringer hos os via 'Min side' på app og web. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. +45 70 60 70 60, hvor vi sidder klar til at hjælpe.
Hvad hvis mine kontaktoplysninger er ændret?
Du kan ændre dine kontaktoplysninger ved at logge ind på 'Min side' og gå til menuen "Personlige oplysninger". Alternativt kan du også kontakte os på +45 70 60 70 60
Vil min forsikring ændre sig, hvis jeg flytter?

Når du anmelder din flytning til folkeregistret, bliver vi automatisk underrettet. Din nye adresse kan påvirke din præmie.

Du skal også være opmærksom på, at når du flytter, skal din forsikring ændres. Det er derfor en god idé at gennemgå dine forsikringer for at sikre, at du er korrekt dækket i dit nye hjem. Du bør som minimum tjekke din indboforsikring, og hvis du køber nyt hus sørger vi gerne for en god husforsikring.

Vil min præmie nogensinde ændre sig?
Der kan være flere grunde til, at din månedlige præmie kan ændre sig. For det første kan du have justeret dine nuværende policer. For det andet kan du have ændret din dækning hos os, eller der kan være sket en årlig indeksregulering.
Vil min forsikring ændre sig, hvis jeg skifter job?

Stort tillykke med dit nye job!

Når du får et nyt job, kan det være nødvendigt at få justeret dine policer. Måske dækker din ulykkesforsikring dig ikke tilstrækkeligt længere. Måske er du overforsikret, eller måske skal du ændre din bilforsikring, da dit kørselsbehov ændres.

Hvad er Garantifonden?

Garantifonden for skadeforsikringsselskaber sikrer dig som forsikringskunde, hvis dit forsikringsselskab går konkurs, eller hvis du har et erstatningskrav imod en ansvarsforsikring i et konkursramt forsikringsselskab.

Hvis Garantifonden udbetaler erstatning til kunder i et konkursramt selskab, skal medlemmerne indbetale til Garantifonden, indtil Garantifondens formue udgør 300 mio. kroner.

Du kan læse mere på skadesgarantifonden.dkSkader

Vi har en særlig side med al den information du har brug for omkring skader og skadesanmeldelse:

Gå til skader