preload font

Hvis du vil klage

(vi håber ikke, at det bliver nødvendigt)

Det vigtigste for os hos
easySure er vores kunder.
Uden jer ville vi ikke
eksistere. 

Som kunde er du en del af vores easySure-familie, og i vores familie tager vi os godt af hinanden. Derfor er
det også ekstremt vigtig for os, at du som kunde kan give din mening tilkende, hvis du ikke er tilfreds med
den behandling, du har fået af os.

Vi kan altid blive bedre, og hvis du ikke mener, at vi har givet dig en fair behandling, så vil vi meget gerne
vide det. Det vigtigste for os er at sørge for, at vores kunder er trygge og har en god oplevelse ved at være
forsikret hos os.

Derfor, hvis du ønsker at klage, så opfordrer vi til, at du følger nedenstående skridt, så processen bliver
bedst for os alle: 

Start med at tage fat i den afdeling, som du er utilfreds med: 

Langt de fleste problemer er ofte misforståelser og kan tages i opløbet. Derfor anbefaler vi, at du starter
med at kontakte den afdeling, hvor du har oplevet ikke at være tilfreds med behandlingen.

Er vi ikke blevet enige: Send en klage til vores klageansvarlige.

Send klagen via mail til:
Send klagen via post:
easySure Forsikringsformidler A/S
Danmarksvej 26,
8660 Skanderborg

Når du sender en klage til os, vil vi gerne have, at du oplyser følgende:

  • Navn.
  • Kunde- eller policenummer.
  • Skadesnummer, hvis din klage drejer sig om vores behandling af en skade.
  • En beskrivelse af, hvad du er utilfreds med.

Når vi har modtaget din klage, vil vi undersøge sagen og vende tilbage til dig hurtigst muligt med vores
vurdering af sagen. Svartiden afhænger selvfølgelig af sagens kompleksitet, og om det er nødvendigt at
indhente yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af din klage fra dig, vores sagsbehandler
eller tredjepart. 

Hvis vi stadig ikke er enige: Send en klage til Ankenævnet

Drejer din utilfredshed sig om vores behandling af en skade, du har anmeldt til os, og vi ikke er blevet enige,
så har du mulighed for at sende en klage til Ankenævnet for Forsikring: 

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2
1572 København V

+45 33 15 89 00

[email protected]


En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et elektronisk skema, som du finder på
ankenævnets hjemmeside: www.ankeforsikring.dk. Det koster et mindre gebyr at klage til ankenævnet.
Du finder vores selskab hos Ankenævnet for Forsikring under ‘Eir Försäkring v/easySure Forsikringsformidler’.

Du kan også benytte EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Denne mulighed er
mest relevant for borgere bosat i et EU-land udenfor Danmark. Vi anbefaler derfor altid, at du først klager
direkte til vores klageansvarlige, da dette sikrer dig den hurtigste behandlingsproces.

Klage til EU-Kommisionens klageportal kan ske her , hvor du skal oplyse vores e-mailadresse
([email protected]). ved indgivelse af en klage.